Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 28-05-2019 om 20.00 uur

 

Het Besluit
Annakapel
20.00 uur
-
21.00 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. vaststellen concept besluitenlijst/verslag raadsvergadering 07-05-2019 en 09-05-2109 en adviezen De Ronde dd 14-05-2019 en 15-05-2019

ZONDER DEBAT
3. wijziging gemeenschappelijk regeling GGD West-Brabant
4. aanwijzen functionaris gegevensbescherming en vaststellen gedragscodes gemeenteraad

MET DEBAT
5. Voorjaarsnota 2020
6. vertrek raadslid L. Geus en benoeming F. Paludanus

7. rondvraag
8. sluiting

Agenda De Ronde d.d. 14-05-2019 om 20.00 uur

 De Ronde Ronde Annakapel
20.00 uur -
22.45 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  Presentatie Plan van Aanpak Weidepracht - Assortimentstuin
9. Aanwijzen functionaris gegevensbescherming en vaststellen gedragcodes gemeenteraad inzake publicatie van persoonsgegevens
10. Wijziging gemeenschappelijk regeling GGD West-Brabant
11. Bestuursopdracht SportAgenda De Ronde d.d. 15-05-2019 om 20.00 uur

 De Ronde
Ronde Annakapel
20.00 uur -
22.45 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  voortgang grondstoffenbeleidsplan gemeente Zundert
9.  Voorjaarsnota 2020


De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Aanbeveling nieuwe burgemeester Zundert is bekend
Agenda Het Besluit d.d. 28-05-2019 om 20.00 uur
Mevrouw L.C. Poppe-de Looff is benoemd tot waarnemend burgemeester
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten