Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 15-01-2019 om 20.00 uur

 

Het Besluit
Annakapel
20.00 uur
-
21.30 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. vaststellen concept besluitenlijst/verslag raadsvergadering 27-11-2018, 04-12-2018, 10-12-2018 en adviezen De Ronde dd 18-12-2018 en 19-12-2018

3. aanvullend raadsvoorstel n.a.v. het amendement A3 financiële bestuursopdrachten bij de vastgestelde netwerkbegroting 2019
4. verordening bezwaarschriftencommissie 2019
5. herontwikkeling locatie Wernhoutseweg 135 en 135a te Wernhout (De Valk)

6. rondvraag
7. sluiting

Agenda De Ronde hal d.d. 18-12-2018 om 20.00 uur

 De Ronde Ronde hal Gemeentehuis
20.00 uur -
21.45 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  verordening bezwaarschriftencommissie 2019
9.  Herontwikkeling locatie Wernhoutseweg 135 en 135a te Wernhout (De Valk)
10. Financiën bestuursopdrachten (n.a.v. amendement A3 bij vastgestelde netwerkbegroting 2019)*

* dit agendapunt is al op de agenda geplaatst. De achterliggende stukken zullen z.s.m. na behandeling in de vergadering van het College dd 04-12-2018 worden gepubliceerd.

Agenda De Ronde Hal d.d. 19-12-2018 om 20.00 uur

 De Ronde
 Ronde Hal gemeentehuis
20.00 uur -
21.45 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  kaders en prioriteiten lokaal jeugdbeleid 2019-2022 (opiniërend)


De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Vergaderschema gemeenteraad 2019
Agenda Het Besluit d.d. 15-01-2019 om 20.00 uur
Vervallen Ronde vergaderingen 29 en 30 januari 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten