Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 28-05-2019 om 20.00 uur

 

Het Besluit
Annakapel
20.00 uur
-
21.30 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. vaststellen concept besluitenlijst raadsvergadering 28-05-2019 en adviezen De Ronde dd 18-06-2019, 19-06-2019 en 25-06-2019

ZONDER DEBAT
3. vaststellen bestemmingsplan bedrijven Turfpad te Achtmaal
4. erfgoednota De Verbindende kracht van erfgoed
5. tweede wijziging van de GR Regio West-Brabant
6. wijziging GR Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant
7. jaarstukken 2018 en beleidsbegroting 2020 GGD West-Brabant
8. jaarrekening 2018 en begroting 2020 GR Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
9. jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 GR Belastingsamenwerking West-Brabant
10. ontwerp begroting 2020 en jaarstukken 2018 GR West Brabant Archief
11. ontwerpbegroting 2020 en ontwerpjaarrekening Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)
12. jaarrekening 2018 en programmabegroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant
13. jaarrekening 2018 en programmabegroting 2020
14. ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 nazorg Gesloten Stortplaatsen
15. jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 GR Programma Schoolverzuim

MET DEBAT
16. evaluatie en kwaliteitsimpuls dmv scope uitbreiding herinrichting Molenstraat te Zundert
17. jaarstukken 2018 Gemeente Zundert
18. jaarrekening 2018 en begroting 2020 GR Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
19. jaarrekening 2018 en begroting 2020 Regio West-Brabant

20. rondvraag
21. sluiting

Agenda De Ronde d.d. 19-06-2019 om 20.00 uur

 De Ronde
Ronde Annakapel
20.00 uur -
22.15 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  Evaluatie en kwaliteitsimpuls dmv scope uitbreiding Herinrichting Molenstraat te Zundert 
9.  Vaststellen bestemmingsplan Bedrijven Turfpad te Achtmaal
10. Erfgoednota De verbindende kracht van erfgoed
11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant


Agenda De Ronde d.d. 18-06-2019 om 20.00 uur

 De Ronde Ronde Annakapel
20.00 uur -
22.15 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  Tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
9.  Scenario s financieringsvormen maatschappelijk vastgoed
10. Jaarstukken 2018 Gemeente Zundert



Agenda De Ronde dd 25-06-2019

De Ronde Ronde Annakapel
20.00 uur -
24.00 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  Ontwerpbegroting 2020 en ontwerpjaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
9.  jaarrekening 2018 en programmabegroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant
10. Jaarrekening 2018 en beleidsbegroting 2020 GGD  West-Brabant
11. Jaarrekening 2018 en begroting GR Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
12. Jaarrekening 2018 en begroting 2020 GR Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Midden-West-Noord
13. Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 GR Programma Schoolverzuim
14. Ontwerpbegroting 20220 en jaarstukken 2018 GR West Brabant Archief
15. Jaarrekening 2018 en programmabegroting 2020 WVS
16.Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 Nazorg Gesloten Stortplaatsen
17. Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Regio West Brabant
18. Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 GR Belastingsamenwerking West-Brabant


De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners
Aanbeveling nieuwe burgemeester Zundert is bekend
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten