Home

Nieuws

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 03-10-2017 om 19.30 uur

 

Het Besluit
Hal gemeentehuis
19.30 uur
-
20.30 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  vaststellen concept besluitenlijst raadsvergadering 11-07-2017 en adviezen De Ronde d.d. 12-09-2017 en 13-09-2017

Besluitvorming ZONDER debat
3.  Tweede bestuursrapportage 2017
4.  Burgerinitiatief en initiatief Fractie vd Sande tot realisatie hondenuitlaatren locatie

Besluitvorming MET debat
5.  Onderhoudswerkzaamheden Antoniusschool te Klein Zundert
6.  Vergaderrooster 2018 gemeenteraad Zundert

7. rondvraag
8. sluiting

Agenda De Ronde Hal d.d. 10-10-2017 om 19.30 uur

 De Ronde
 Ronde Hal gemeentehuis
19.30 uur -
22.00 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7. vragen en antwoorden over de onderwerpen
8. Realisatie nieuwe brandweerkazerne Zundert
9. Vaststellen Koersdocument implementatie Omgevingswet Gemeente Zundert
10. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gemeente Zundert 2017
11. strategische grondaankoop voormalig COA te Rijsbergen

Agenda De Ronde hal d.d. 11-10-2017 om 19.30 uur

 De Ronde
 Ronde 2 hal Gemeentehuis
19.30 uur -
22.15 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. inspraak
3. vragen over de ingekomen stukken
4. vragen over de raadsmededelingen
5. mededelingen vanuit het College
6. regionale samenwerking

inhoudelijke behandeling in 2 termijnen

7. vragen en antwoorden over de inhoudelijke onderwerpen
8. vaststellen bestemmingsplan De Tantes van Vang Gogh te Zundert
9. Vaststellen bestemmingsplan Corsobouwplaats Prinsenstraat
10. Vaststellen bestemmingsplan Prinsenstraat, fase 1


De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Agenda De Ronde Hal d.d. 10-10-2017 om 19.30 uur
Agenda De Ronde hal d.d. 11-10-2017 om 19.30 uur
Vergaderplanning 2017
Nieuw Bestuurlijk Informatie Systeem
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten