Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 23-10-2018 om 20.00 uur

 

Het Besluit
Hal gemeentehuis
20.00 uur
-
21.30 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. vaststellen concept besluitenlijst vergadering gemeenteraad dd 25-09-2018 en adviezen De Ronde 10-10-2018

ZONDER DEBAT
3. minimabeleid 2018
4. beleid integratie nieuwkomers 2018-2019

MET DEBAT
5. vaststellen vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (vierde veegplan)
6. definiƫren en procesafspraken bestuursopdrachten Politiek Akkoord 2018-2022

7. rondvraag
8. sluiting

Agenda De Ronde hal d.d. 09-10-2018 om 20.00 uur

 De Ronde
 Ronde hal Gemeentehuis
20.00 uur -
22.30 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. inleiding directie
3. korte en bondige pitches door de portefeuillehouders over de bestuursopdrachten
4. groepsgesprekken met raads, burger, collegeleden en ambtenaren
5. plenaire ronde, delen opgehaalde informatie, toetsing en maken vervolgstappen


Agenda De Ronde Hal d.d. 10-10-2018 om 20.00 uur

 De Ronde
 Ronde Hal gemeentehuis
20.00 uur -
23.00 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  minimabeleid 2018
9. beleid integratie nieuwkomers 2018-2019
10. vaststellen vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (vierde veegplan)
11. strategische ontwikkelagenda Zundert

De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Agenda Het Besluit d.d. 23-10-2018 om 20.00 uur
Vergaderplanning 2018
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Wijziging aanvangstijd vergaderingen
Geluidsopnamen vergaderingen
©2009 InternetXP webdiensten