Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 05-06-2018 om 19.30 uur

 

Het Besluit
Hal gemeentehuis
19.30 uur
-
21.00 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. vaststellen concept besluitenlijst vergadering gemeenteraad dd 15-05-2018 en adviezen 22-05-2018
3. reactie hoorplicht concept ontwerp Provinciaal inpassingsplan Wind A16
4. aanvullend krediet reconstructie Prinsenstraat te Zundert
5. bekrachtiging geheimhouding MPG2018 en behandeling in de Ronde
7. rondvraag
8. sluiting

Agenda De Ronde hal d.d. 04-06-2018 om 19.30 uur

 De Ronde
 Ronde hal Gemeentehuis
19.30 uur -
21.00 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. inspraak

inhoudelijke behandeling in 2 termijnen

3.  vragen en antwoorden over de inhoudelijke onderwerpen
4.  vaststellen bestemmingsplan Business Centre Treeport


 (BCT)

De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Nieuwe wethouders geinstalleerd
Agenda De Ronde hal d.d. 04-06-2018 om 19.30 uur
Agenda Het Besluit d.d. 05-06-2018 om 19.30 uur
Raadsbreed gedragen politiek akkoord en wethouders bekend in Zundert
Definitieve uitslag
Vergaderplanning 2018
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten