Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Algemene informatie Rekenkamercommissie gemeente Zundert

Samenstelling
De rekenkamercommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, 4 raadsleden en een ambtelijk secretaris:
*Julien van Ostaaijen (voorzitter)
*André Gulden
*Jan Aarts
*Geert Aerts
*Ad van Exsel
*Marco Schuurmans (secretaris)

Missie/Visie

De Rekenkamercommissie Zundert is een constructief-kritische rekenkamercommissie. Zij richt zich op het verbeteren van het beleid en het bestuur van de gemeente Zundert. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en bestuur en kiest voor onderwerpen die de potentie hebben het lerend vermogen van de gemeenteraad, college en/of ambtenaren te versterken. Het doel van rekenkamercommissie is om vanuit een onafhankelijke positie de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende (beleidsvormende) en controlerende rol.

Manier van werken

De rekenkamercommissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.
Ook inwoners van de gemeente Zundert kunnen suggesties doen. Wel dient het onderwerpen te betreffen die voor de hele gemeente of een groot deel daarvan van belang zijn.

Privacyverklaring
Om de activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamercommissie gemeente Zundert verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier, deze is volledig in overeenstemming met de AVG en de Uitvoeringswet AVG. 
Klik hier voor de volledige Privacyverklaring van de Rekenkamercommissie gemeente Zundert.

Voor meer informatie over de rekenkamercommissie neemt u contact op met de ambtelijk secretaris: Marco Schuurmans, (076) 599 56 23 of m.schuurmans@zundert.nl.

Speciale aandacht

Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
©2009 InternetXP webdiensten