Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Lopend onderzoek naar verslavingszorg

Lopend onderzoek naar verslavingszorg
De rekenkamercommissie van de gemeente Zundert is in maart 2019 met een nieuw onderzoek begonnen. Ze onderzoekt de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcoholbeleid en drugsbeleid van de gemeente Zundert. Daarvoor worden de komende maanden onder andere op verschillende locaties in de gemeente Zundert gesprekken gevoerd met jongeren en hun ouders over het gebruik van alcohol en drugs en de regelgeving daaromtrent. Naar verwachting is het onderzoek tegen de zomer afgerond. Het onderzoek wordt voor de rekenkamercommissie Zundert uitgevoerd door onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen.

jaarprogramma 2019-2020, jaarverslag 2016-2018

U kunt het jaarprogramma 2019-2020, jaarverslag 2016-2018 hier teruglezen.

Eerdere onderzoeksrapporten

Hieronder treft u de eerdere onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie.

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten