Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Zetelverdeling

De raad van de gemeente Zundert bestaat uit 19 raadsleden, die zeven politieke partijen vertegenwoordigen. Het aantal stemmen op een partij de gemeenteraadsverkiezingen is bepalen voor het aantal zetels in de gemeenteraad.
De raadsleden van dezelfde partij vormen gezamenlijk een fractie. Hieronder de fracties en het aantal raadszetels:

CDA 
4 zetels
VVD 
4 zetels
DorpsBelangen (DB)
3 zetels
Ondernemend Platteland (ONPL)
3 zetels
D66 Zundert
2 zetels
Onafhankelijke Partij Zundert (OPZ)
2 zetels
Lokaal Perspectief (LP)
1 zetel

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten