Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

De West-Brabantse Vergadering

De ontwikkelingen in West-Brabant worden in toenemende mate beļnvloed door wat elders, zoals in Rotterdam en Antwerpen, wordt besloten. De regio West-Brabant wil haar invloed kunnen blijven uitoefenen op deze besluiten. Vanwege een gezamenlijke belangenbehartiging richting Den Bosch, Den Haag en Brussel hebben de colleges van de achttien Westbrabantse gemeenten en de gemeente Tholen besloten om nauwer samen te werken.
Op 30 januari 2007 is door de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert het bestuursconvenant West-Brabant ondertekend. De samenwerking vindt plaats onder de naam De West-Brabantse Vergadering.

Door De West-Brabantse Vergadering is een Strategische Agenda vastgesteld, waarin de ambities en doelstellingen van de samenwerking zijn verwoord. De uitwerking vindt plaats door middel van zeven bestuursopdrachten. Waar wenselijk en mogelijk wordt ook op andere gebieden samenwerking gezocht.
Enkele onderwerpen zijn:

  • Samenwerking op strategisch terrein;
  • Op het gebied van bedrijfsvoering door samenwerking voordelen te bereiken;
  • Verminderen van de bestuurlijke druk.  

 Voor meer informatie: www.west-brabant.eu

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
©2009 InternetXP webdiensten