Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Burgerleden

De 19 raadsleden kunnen het raadswerk niet alleen af.
Zij worden daarbij ondersteund door burgerleden. Dat zijn niet-gekozen `raadsleden`en staan bij voorkeur wel op de kieslijst van hun partij bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Burgerleden worden door de raad geinstalleerd, nadat zij een eed dan wel een verklaring en belofte hebben uitgesproken.

 

Nevenfuncties burgerleden

In bijgaand overzicht treft u de nevenfuncties van de burgerleden.

 

 

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten