Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Inspreekrecht

Inwoners kunnen gebruik maken van het inspreekrecht. Aan het begin van elke Ronde is er gelegenheid om in te spreken tijdens het vragenhalfuurtje. U kunt inspreken op onderwerpen die niet op de agenda van De Ronde staan.

U kunt van dit recht gebruik maken door dit binnen 2 x 24 uur voor de vergadering per e-mail te melden aan de griffie: griffie@zundert.nl Voor het spreekrecht geldt de regel dat de spreker maximaal 5 minuten mag inspreken.

Speciale aandacht

Agenda De Ronde hal d.d. 26-02-209 om 20.00 uur
Prijswinnaars kleurwedstrijd bekend
Tien sollicitanten vacature burgemeester Zundert
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten