Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Inspreekrecht

Inwoners kunnen gebruik maken van het inspreekrecht. Aan het begin van elke Ronde is er gelegenheid om in te spreken tijdens het vragenhalfuurtje. U kunt inspreken op onderwerpen die niet op de agenda van De Ronde staan.

U kunt van dit recht gebruik maken door dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering per e-mail te melden aan de griffie: griffie@zundert.nl Voor het spreekrecht geldt de regel dat de spreker maximaal 5 minuten mag inspreken.

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten