Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Publieke tribune tijdens openbaar debat

Tijdens de openbare raads- en rondevergaderingen bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Gelet op de beperkte ruimte in de hal van het gemeentehuis en de geldende veiligheidsvoorschriften maken wij u erop attent dat de publieke tribune slechts een beperkte capaciteit heeft.
Als u bijvoorbeeld een oproep wilt doen om met zoveel mogelijk mensen naar een openbare vergadering te komen, dan kunnen wij aan maximaal 75 personen ruimte bieden op de publieke tribune.

Speciale aandacht

Agenda De Ronde hal d.d. 26-02-209 om 20.00 uur
Prijswinnaars kleurwedstrijd bekend
Tien sollicitanten vacature burgemeester Zundert
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten