Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Publieke tribune tijdens openbaar debat

Tijdens de openbare raads- en rondevergaderingen bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Gelet op de beperkte ruimte in de hal van het gemeentehuis en de geldende veiligheidsvoorschriften maken wij u erop attent dat de publieke tribune slechts een beperkte capaciteit heeft.
Als u bijvoorbeeld een oproep wilt doen om met zoveel mogelijk mensen naar een openbare vergadering te komen, dan kunnen wij aan maximaal 75 personen ruimte bieden op de publieke tribune.

Speciale aandacht

Agenda Het Besluit d.d. 04-12-2018 om 20.00 uur
Agenda De Ronde hal d.d. 18-12-2018 om 20.00 uur
Agenda De Ronde Hal d.d. 19-12-2018 om 20.00 uur
Raad Zundert start benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten