Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Raadsmededelingen

Een raadsmededeling is een mededeling van het College aan de gemeenteraad.
Daarin vertelt het College kort en bondig openbare informatie over de actuele stand van zaken rondom de voorbereiding en/of uitvoering van beleid. Het gaat om alle informatie welke raad- en burgerleden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, zoals dat verwoord staat in artikel 169 (lid 1 t/m 5) van de gemeentewet.
Dit wordt ook wel de actieve informatieplicht van het College genoemd.

De raadsmededelingen vanaf 2010 zijn terug te vinden via deze link.
Eerdere raadsmededelingen staan in overzichten hieronder.

Speciale aandacht

Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners
Aanbeveling nieuwe burgemeester Zundert is bekend
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten