Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Raadsmededelingen

Een raadsmededeling is een mededeling van het College aan de gemeenteraad.
Daarin vertelt het College kort en bondig openbare informatie over de actuele stand van zaken rondom de voorbereiding en/of uitvoering van beleid. Het gaat om alle informatie welke raad- en burgerleden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, zoals dat verwoord staat in artikel 169 (lid 1 t/m 5) van de gemeentewet.
Dit wordt ook wel de actieve informatieplicht van het College genoemd.

De raadsmededelingen vanaf 2010 zijn terug te vinden via deze link.
Eerdere raadsmededelingen staan in overzichten hieronder.

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten