Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Raadsmededelingen

Een raadsmededeling is een mededeling van het College aan de gemeenteraad.
Daarin vertelt het College kort en bondig openbare informatie over de actuele stand van zaken rondom de voorbereiding en/of uitvoering van beleid. Het gaat om alle informatie welke raad- en burgerleden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, zoals dat verwoord staat in artikel 169 (lid 1 t/m 5) van de gemeentewet.
Dit wordt ook wel de actieve informatieplicht van het College genoemd.

De raadsmededelingen vanaf 2010 zijn terug te vinden via deze link.
Eerdere raadsmededelingen staan in overzichten hieronder.

Speciale aandacht

Agenda De Ronde hal d.d. 26-02-209 om 20.00 uur
Prijswinnaars kleurwedstrijd bekend
Tien sollicitanten vacature burgemeester Zundert
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten