De Jongerenraad van Zundert

Jeugdraden vormen in een toenemend aantal gemeenten een informeel adviesorgaan van het gemeentebestuur. De jeugdraad is een effectief instrument om meer inwoners van Zundert te betrekken bij de lokale politiek. In 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om te verkennen of en in hoeverre een jeugdraad in Zundert zou kunnen worden georganiseerd.

Inmiddels is de jongerenraad actief. Dit jaar (2020) worden meer leden geworven en wordt de jongerenraad verder vormgegeven met ondersteuning vanuit de griffie en vakambtenaren. Ook zal in 2020 gestreefd worden naar de officiële installatie.

Mocht u vragen hebben over het werk van de jeugdraad, neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via griffie@zundert.nl.

Kijk ook op www.facebook.com/jongerenraadzundert