WELKOM OP DE WEBSITE VAN GEMEENTERAAD ZUNDERT.

Welkom op de website van de Gemeenteraad van Zundert.

De gemeenteraad is er voor de inwoner van gemeente Zundert. U kiest immers elke vier jaar de leden van de gemeenteraad.
In de huidige gemeenteraad zijn 7 partijen, waarvan 3 landelijke en 4 lokale partijen, vertegenwoordigd.
Gezamenlijk zijn zij gekomen tot een breed gedragen politiek akkoord voor de periode 2018-2022.
Hierin staan ook de 6 specifieke bestuursopdrachten aan het college van burgemeester en wethouders beschreven.

Op deze website houdt de gemeenteraad u graag op de hoogte van het raadswerk en het besluitvormingsproces. Wist u bijvoorbeeld dat:

 • u via notubiz.nl de raadvergaderingen live kunt volgen in beeld en geluid. Bovendien vindt u hier de agenda en de vergaderstukken.
 • u zelf ook invloed heeft op de politiek? Op de pagina inwoners aan het woord leest u hoe u uw stem laat horen.
 • circa 30 burgerleden de 19 raadsleden ondersteunen in De Ronde.
  Dit zijn de voorbereidende vergaderingen waarin de politieke partijen advies geven aan de raadsleden voor de besluitvorming in de gemeenteraad.
 • de gemeenteraad méér doet dan alleen vergaderen. Ze gaan ook op pad om er achter wat er zoal leeft in onze 5 dorpskernen en in de regio.
 • de gemeenteraad sinds 5 november 2019 de beschikking heeft over een “eigen” vergaderzaal met camerasysteem in het verbouwde raadhuis.
 • Zundertse ambtenaren op cursus gaan om heldere taal te gaan schrijven. Teksten worden leesbaarder, simpeler, begrijpelijker en toegankelijker voor u als inwoner.
  Maar ook in raadsvoorstellen komen geen wollige, lange en ingewikkelde teksten meer voor. De focus komt te liggen op de kernboodschap.
  Kortom: heldere taal, die iedereen begrijpt en met plezier leest.

Alles is erop gericht om de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de gemeenteraad voor u te verbeteren.   
Ik nodig u daarom van harte uit om de gemeenteraad te ontdekken.

Joyce Vermue (burgemeester)
voorzitter gemeenteraad

© Copyright - Gemeenteraad Zundert | Cookies | Gemaakt door: SVM Solutions