Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

burgemeester Poppe - de Looff - © 2018 Gemeenteraad Zundert

Ik heet u als inwoner van Zundert van harte welkom op deze raadswebsite. U speelt een belangrijke rol, want u kiest één keer per 4 jaar de 19 raadsleden. Die kunnen het raadswerk niet alleen af. Zij worden daarbij ondersteund door burgerleden. Dat zijn niet-gekozen "raadsleden" en maken onderdeel uit van hun fractie.

Op 14 maart 2014 waren er weer verkiezingen. De nieuwe raad is meteen enthousiast aan de slag gegaan in een nieuwe vergaderstructuur (Rondemodel). De raad vergadert op dinsdag en De Ronde (voormalige commissies) vindt met 2 parallelle ronden plaats in dezelfde week op woensdag.

Via het raadsinformatiesysteem (RIS) kunt u zien wanneer er wordt vergaderd en over welke onderwerpen. Uiteraard zijn de raadsvoorstellen daar te vinden. Alle openbare vergaderingen zijn live via internet te volgen. Ze worden na afloop voorzien van een audioverslag. Op onderwerp- en/of sprekersniveau kunt u de vergaderingen naluisteren. De plaatselijke televisieomroep (ROS TV) zendt veel vergaderingen rechtstreeks uit.

Overigens houdt het raadswerk meer in dan eens in de 4 weken vergaderen. Raad- en burgerleden zijn volksvertegenwoordigers en om te weten wat er leeft in de samenleving gaan zij regelmatig op pad om met u in contact te komen. Daarnaast voeren zij gesprekken met de diverse belangenorganisaties in de gemeente en in regionaal overleg. Politieke partijen organiseren zelf ook bijeenkomsten over bepaalde thema`s.

Op deze raadswebsite staat ook informatie over hoe u aandacht kunt vragen bij de politiek voor zaken die spelen in uw directe omgeving. U kunt daarvoor zelf contact opnemen met raadsleden, maar u kunt ook - onder bepaalde voorwaarden - een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad krijgen via een burgerinitiatief. In het vragenhalfuurtje tijdens De Ronde is er voor u ruimte om te spreken over een bepaald onderwerp.

Alles is erop gericht om de lijnen met u zo kort mogelijk te houden. Ik hoop dat deze raadswebsite met vernieuwde inhoud daaraan zal bijdragen.

Leny Poppe-de Looff
(burgemeester)voorzitter gemeenteraad

Speciale aandacht

Agenda Het Besluit d.d. 25-09-2018 om 20.00 uur
Vergaderplanning 2018
Wijziging aanvangstijd vergaderingen
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten