Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

burgemeester Joyce Vermue - © 2019 Gemeenteraad Zundert Welkom op de website van de gemeenteraad van Zundert.

De gemeenteraad is er voor de inwoner van gemeente Zundert. U kiest immers elke vier jaar de 19 leden van de raad. Op 21 maart 2018 heeft u opnieuw gestemd. Zeven partijen, zowel lokaal als landelijk, zijn vertegenwoordigd in de nieuwe gemeenteraad. Gezamenlijk zijn zij gekomen tot een breed gedragen politiek akkoord voor de periode 2018-2022. Hierin staan ook zes bestuursopdrachten aan het college van burgemeester en wethouders omschreven.

Op deze website houdt de gemeenteraad u graag op de hoogte van het raadswerk en het besluitvormingsproces.
Wist u bijvoorbeeld dat:
-u via zundert.notubiz.nl de raadvergaderingen live kunt beluisteren? Bovendien vindt u hier de agenda en de vergaderstukken.
-u zelf ook invloed heeft op de politiek? Op de pagina burgers aan het woord leest u hoe u uw stem laat horen.
-30 burgerleden de raadsleden ondersteunen in de zogenaamde De Ronde? Dit zijn de vergaderingen waarin de partijen advies geven aan de gemeenteraad over onderwerpen die op de agenda staan.
-de gemeenteraad niet alleen vergadert. Ze gaan ook op pad om er achter te komen wat er zoal speelt in de gemeente en in de regio.

Alles is erop gericht om de lijnen met u zo kort mogelijk te houden.
Ik nodig u daarom van harte uit om de gemeenteraad te ontdekken.

Joyce Vermue (burgemeester)
voorzitter gemeenteraad

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten