Aanbeveling nieuwe burgemeester Zundert is bekend

Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Zundert de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van Zundert vastgesteld in een besloten raadsvergadering. Aansluitend is in een openbare raadsvergadering meegedeeld, dat mevrouw Joyce Vermue wordt aanbevolen als de nieuwe burgemeester voor Zundert.

Mevrouw J.G.P. (Joyce) Vermue is 33 jaar, geboren in Zeeland en woont in IJzendijke (gemeente Sluis). Sinds juli 2017 is zij werkzaam als strategisch adviseur en teamleider Beleid & Kwaliteit bij de ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Daarvoor is zij 1,5 jaar lid geweest van de Tweede Kamer voor de PvdA. De meeste werkervaring heeft zij als manager Beleids- en Bedrijfsvoering en directielid bij de Stichting Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen.
De vertrouwenscommissie heeft mevrouw Vermue leren kennen als een energieke, dynamische, talentvolle en gedreven jonge vrouw met visie. Samenwerking, de verbinding zoeken en goed luisteren zijn sterke eigenschappen. Ze weet wat er speelt in Zundert en welke uitdagingen er zijn. Daarnaast beschikt zij over het juiste integriteitsgevoel, is meer dan gemiddeld bestuurlijk sensitief, analytisch sterk, is een visionair en heeft een goed ontwikkelde organisatie-gevoeligheid.
Volgens de vertrouwenscommissie is mevrouw Vermue de beste burgemeester voor Zundert, waarmee we de komende jaren – gezien de lopende bestuurlijke en ambtelijke doorontwikkeling – verder kunnen. Zij past het beste bij Zundert en in de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.
De aanbeveling gaat via de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Op basis van die aanbeveling bereidt de minister een Koninklijk Besluit voor, die door Zijne Majesteit de Koning zal worden ondertekend. Naar verwachting zal dat medio juni 2019 zijn. De installatie van mevrouw Vermue vindt plaats op 3 juli 2019 in een bijzondere raadsvergadering. Op dat moment heeft Zundert de jongste burgemeester van Nederland.