Burgerleden

De 19 raadsleden kunnen het raadswerk niet alleen af.
Zij worden daarbij ondersteund door burgerleden. Dat zijn niet-gekozen `raadsleden`en staan bij voorkeur wel op de kieslijst van hun partij bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Burgerleden worden door de raad geïnstalleerd, nadat zij een eed dan wel een verklaring en belofte hebben uitgesproken.

Nevenfuncties burgerleden

U treft hier een overzicht van de nevenfuncties van de burgerleden per 10 maart 2020.