Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 09-04-2019 om 20.00 uur

 

Het Besluit
Annakapel
20.00 uur
-
21.00 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.vaststellen concept besluitenlijst/verslag raadsvergadering 09-04-2109 en adviezen De Ronde dd 16-04 en 17-04-2019

ZONDER DEBAT
3. verordening adviesraad sociaal domein 2019

MET DEBAT
4. uitvoeringsplan Bestuursopdracht Communicatie Zundert communiceert van Achtmaal tot Zundert
5. 1e bestuursrapportage 2019
6. verlening ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder

7. rondvraag
8. sluiting

Agenda De Ronde d.d. 16-04-2019 om 20.00 uur

 De Ronde Ronde Annakapel
20.00 uur -
22.15 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  uitvoeringsplan Bestuursopdracht Communicatie Zundert communiceert: van Achtmaal tot Zundert
9. Verordening adviesraad sociaal domein 2019
10. 1e bestuursrapportage 2019Agenda De Ronde d.d. 17-04-2019 om 20.00 uur

 De Ronde
Ronde Annakapel
20.00 uur -
23.00 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  voortgang bestuursopdracht onderwijshuisvesting
9.  opstellen duurzaamheidsvisie (Position Paper) gemeente Zundert


De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Agenda Het Besluit d.d. 09-04-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 16-04-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 17-04-2019 om 20.00 uur
Mevrouw L.C. Poppe-de Looff is benoemd tot waarnemend burgemeester
Prijswinnaars kleurwedstrijd bekend
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten