Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 27-11-2018 om 20.00 uur

 

Het Besluit
Hal gemeentehuis
20.00 uur
-
21.30 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. vaststellen concept besluitenlijst vergadering gemeenteraad dd 23-10-2018 en 06-11-2018 en adviezen De Ronde 13-11-2018 en 14-11-2018

ZONDER DEBAT
3. verordening clientenparticipatie Werkplein hart van West-Brabant 2018
4. richtlijnen gemeenschappelijke regelingen voor de begroting 2020
5. strategische ontwikkelagenda gemeente Zundert
6. controleprotocol 2018
7. 3e bestuursrapportage 2018
8. 6e wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
9. zienswijze 1e en 2e begrotingswijzigingen Belastingsamenwerking West-Brabant
MET DEBAT
10. leges-en belastingverordeningen 2019
11. wijziging raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Business Centre Treeport

11. rondvraag
12. sluiting

Agenda Begrotingsraad 06-11-2018 om 15.30 uur


Agenda voor de openbare vergadering van de Raad der gemeente Zundert, te houden op dinsdag 6 november 2018 om 15.30 uur in de hal van het gemeentehuis.

1. Opening
2. Agenda gemeenteraad 06-11-2018
3. Netwerkbegroting 2019-2022
4. Rondvraag
5. Sluiting.


Agenda De Ronde Hal d.d. 13-11-2018 om 20.00 uur

 De Ronde
 Ronde Hal gemeentehuis
20.00 uur -
22.15 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  verordening clientenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 2018
9.  richtlijnen gemeenschappelijke regelingen voor de begroting 2020
10. Strategische Ontwikkelagenda gemeente Zundert*

* Dit agendapunt is al op de agenda geplaatst. De achterliggende stukken zullen z.s.m. na behandeling in de Collegevergadering van 30-10-2018 worden gepubliceerd.


Agenda De Ronde hal d.d. 14-11-2018 om 20.00 uur

 De Ronde
 Ronde hal Gemeentehuis
20.00 uur -
22.15 uur 
11.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  Controleprotocol 2018
9.  Zienswijze 1e en 2e begrotingswijzigingen Belastingsamenwerking West Brabant
10.6e wijziging gemeenschappelijk regeling Belastingsamenwerking West Brabant
11. 3e bestuursrapportage 2018
12. vaststellen leges- en belastingverordeningen 2019*

* dit agendapunt is al op de agenda geplaatst. De achterliggende stukken zullen z.s.m. na de Begrotingsvergadering van 06-11-2018 worden gepubliceerd.

De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Agenda Het Besluit d.d. 27-11-2018 om 20.00 uur
Kleurwedstrijd voor de basisschooljeugd
Inwoners-enquĂȘte: Zundert zoekt een nieuwe burgemeester!
Raad Zundert start benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester
Agenda De Ronde Hal d.d. 13-11-2018 om 20.00 uur
Agenda De Ronde hal d.d. 14-11-2018 om 20.00 uur
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
©2009 InternetXP webdiensten