Inwoners aan het woord

Ook u als inwoner van Zundert kunt uw betrokkenheid tonen door zelf contact op te nemen met raadsleden via email of telefoon. De contactgegevens staan op deze website of anders via de griffie. U kunt ook gebruik maken van het inspreekrecht bij de Ronde-vergaderingen. U kunt een burgerinitiatief indienen om onder bepaalde voorwaarden een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.