Lopend onderzoek naar verslavingszorg

Lopend onderzoek naar verslavingszorg
De rekenkamercommissie van de gemeente Zundert is in maart 2019 met een nieuw onderzoek begonnen. Ze onderzoekt de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcoholbeleid en drugsbeleid van de gemeente Zundert. Daarvoor worden de komende maanden onder andere op verschillende locaties in de gemeente Zundert gesprekken gevoerd met jongeren en hun ouders over het gebruik van alcohol en drugs en de regelgeving daaromtrent. Naar verwachting is het onderzoek tegen de zomer afgerond. Het onderzoek wordt voor de rekenkamercommissie Zundert uitgevoerd door onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen.

Jaarprogramma 2019-2020, jaarverslag 2016-2018

U kunt het jaarprogramma 2019-2020, jaarverslag 2016-2018 hier teruglezen.

Jaarprogramma 2019-2020, jaarverslag 2016-2018 jaarprogramma jaarverslag.pdf

 

Publicaties

Hieronder treft u de eerdere onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie.

Persbericht: Meer aandacht voor alcohol- en drugsgebruik onder jongeren noodzakelijk

De aanpak van alcoholgebruik onder Zundertse jongeren is lange tijd voor gemeente en samenleving geen prioriteit geweest. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Zundert na haar onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en -beleid onder jongeren. Als de gemeente streeft naar een matigingsbeleid van deze middelen onder jongeren, dan is onder meer een versterking van de achterliggende gemeentelijke organisatie gewenst.

De Rekenkamercommissie Zundert doet haar bevindingen in het rapport ‘Doorzakken of doorpakken?’. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de doelen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gesteld niet meetbaar waren. Daarnaast is er geen verslaglegging gevonden waarin de resultaten worden vermeld. Er zijn bovendien geen actuele en relevante kwantitatieve gegevens die zicht geven op de omvang van het gebruik in de gemeente Zundert beschikbaar. Daarom zijn door de rekenkamercommissie naast de documentenonderzoeken ook professionals, ouders en jongeren bevraagd over het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.
In zowel gebruik als houding bestaan ten opzichte van beide genotsmiddelen grote verschillen. Alcoholgebruik onder jongeren wordt door veel ouders getolereerd en in veel gevallen ook gefaciliteerd waarbij ouders de schadelijke effecten van alcohol bij (hun) kinderen onderschatten en zelfs nuanceren. De houding ten opzichte van drugsgebruik staat daar diametraal tegenover; men wijst dit gebruik af, is redelijk onbekend met het gebruik en de effecten en heeft grotere zorg over de impact die het zou kunnen hebben op hun kinderen. Als mogelijke verbeteringen geeft de rekenkamercommissie, naast een versterking van de gemeentelijke organisatie, aan meer in te zetten op samenhang in preventie en voorlichting, zeker ook waar het de schadelijke gevolgen van alcohol betreft, een versterking van toezicht en het vergroten van de mogelijkheden van monitoring en evaluatie.
In een eerste reactie geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat het rapport het beeld wat zij zelf heeft met betrekking tot het onderwerp bevestigt. Verder geeft het college aan dat aandacht voor het alcohol- en drugsgebruik onder Zundertse jongeren een speerpunt is in het nieuwe jeugdbeleid.