HOE WERKT HET SPREEKRECHT IN DE VERGADERINGEN VAN DE RONDE IN ZUNDERT

De gemeenteraad van Zundert vergadert maandelijks, met uitzondering van de schoolvakanties.

Hieronder staat de procedure over het inspreekrecht tijdens De Ronde. Bij de raadsvergaderingen (Het Besluit) is geen spreekrecht mogelijk.

De Ronde is de voorbereidende vergadering waarin partijen advies geven aan de gemeenteraad over onderwerpen die circa 10 dagen later voor besluitvorming voorliggen in de raadsvergadering.

Bij elke De Ronde is het inspreken een vast agendapunt. De Ronde vindt plaats op een dinsdag en woensdag om 20.00 uur.

Inwoners kunnen inspreken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen.

U kunt zich tot 12.00 uur op de vergaderdag aanmelden via griffie@zundert.nl of telefonisch 076-5995559.

Op de vergaderavond meldt u zich bij de griffier van dienst. U kunt daarna op de publieke tribune plaats te nemen.
Bij aanvang van het inspreken nodigt de voorzitter u uit plaats te nemen achter het spreekgestoelte.
1. U krijgt de gelegenheid om maximaal 5 minuten te spreken.
3. Vervolgens krijgen de Rondeleden de gelegenheid toelichtende vragen aan u te stellen.
2. Daarna neemt u weer plaats op de publieke tribune.
3. Nadat het agendapunt inhoudelijk is besproken, kunt u nog een korte reactie geven, maar dit is niet verplicht.
Na afloop van het inspreken blijft u van harte welkom om de verdere vergadering te volgen, maar u kunt ook de raadzaal verlaten.

Aanmelden van spreekrecht en delen van informatie

Aanmeldingen worden gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem: www.zundert.notubiz.nl.

Hier kan ook de planning van de vergadering worden ingezien, door te klikken op de vergaderdatum van de betreffende De Ronde.
U kunt ook vooraf schriftelijke informatie delen met De Ronde. Mailt u dit dan uiterlijk voor 14.00 uur op de vergaderdag naar de griffie met vermelding waarvoor deze informatie is bedoeld.

De griffier verzorgt voorafgaand aan de vergadering voor verspreiding. Hebt u uw inspraaktekst op papier staan, dan kan die tevens worden gepubliceerd in het vergadersysteem.
De vergaderingen worden live uitgezonden via een livestream. Bent u zich dus ervan bewust dat u in beeld bent.
Over elk inhoudelijk agendapunt wordt een advies aan de gemeenteraad gemaakt met vermelding van uw naam bij het inspreekrecht.

Dit advies treft u, ongeveer een week na de vergadering, aan bij desbetreffende vergadering.

Hebt u nog vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met de griffie via griffie@zundert.nl of 076-5995559.